Pas op met handel in crypto’s

De AFM ontvangt veel vragen en klachten over crypto’s. De AFM houdt hier in principe geen toezicht op, tenzij een crypto of token kwalificeert als financieel instrument. We waarschuwen wel, want crypto’s zijn complex, lastig te doorgronden, en kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.

Veel meldingen

De AFM ontving in de eerste helft van 2021 165 meldingen over crypto’s. Soms over cryptowisselaars en -bewaarders, maar vaker over het handelen in crypto’s. Consumenten melden bijvoorbeeld dat een onderneming die deze handel aanbiedt niet meer reageert op e-mails en dat telefonisch contact niet meer mogelijk is. Zij willen weten wat de AFM kan doen om hun geld terug te krijgen.

DNB-toezicht en registratie

De AFM houdt in beginsel geen toezicht op de handel in crypto’s. Crypto’s zijn namelijk niet gereguleerd onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Cryptowisselaars en cryptobewaarders zijn wel verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB houdt alleen toezicht op de naleving van de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Op de website van DNB vind je meer informatie over het toezicht op aanbieders van cryptodiensten en het register aanbieders cryptodiensten.

Sterk fluctuerende koersen

Al houdt de AFM geen toezicht, we waarschuwen consumenten wel regelmatig voor handelen in crypto's. De waarde van crypto’s is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren. Er is een reëel risico dat veel crypto's hun waarde geheel en permanent verliezen.

Kwetsbaar voor misleiding en oplichting

Daarnaast staan consumenten bij de aan-, verkoop en bewaring van crypto's bloot aan risico's. Zo kunnen crypto's bijvoorbeeld gebruikt worden voor misleiding en oplichting. Dat komt door het hoog technische karakter van het product, de internationale dimensie en de pseudo-anonimiteit van de transacties. Consumenten kunnen het slachtoffer worden van oplichting als gevolg van bewust misleidende informatie of zelfs niet-bestaande proposities. Consumenten die toch willen handelen in crypto’s moeten zich vooraf goed verdiepen in de werking en risico's. En als je besluit over te gaan op een investering in crypto's, daar alleen eigen geld voor te gebruiken dat je kunt missen.

Deel deze pagina