Gedragscode AFM

Integri­teits­waarden

Eenvoudig kompas

De kernwaarden van de AFM – ‘zorgvuldig en doortastend’, ‘autonoom en verbindend’ – geven ons richting bij het maken van keuzes en het omgaan met dilemma’s. Deze waarden helpen ons om de professionele, deskundige, discrete en integere toezichthouder te zijn. Om duidelijk te maken wat we verstaan onder integer handelen zijn de kernwaarden uitgewerkt in 5 integriteitswaarden: betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Je kunt ze gebruiken als eenvoudig kompas voor integriteit. Soms gelden meer specifieke normen en regels. Die worden in hoofdstuk 4 en de bijlagen nader beschreven.

Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid

Onbetrouwbaar of onzorgvuldig gedrag schaadt het vertrouwen in de AFM. Daarom kom je afspraken na en doe je alleen toezeggingen die je kunt waarmaken. Je deelt met anderen geen vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. En je voorkomt dat dit ongewild gebeurt. Je gaat zuinig en efficiënt om met middelen. Bij besluitvorming weeg je alle relevante belangen af. Naar anderen gedraag je je altijd correct, fatsoenlijk en respectvol. Zowel naar mensen binnen als buiten de AFM.

Eigen verantwoordelijkheid

Werken bij de AFM brengt grote verantwoordelijkheid mee. Je hebt soms invloed op belangrijke maatschappelijke thema’s en het welzijn van personen en organisaties. Je kunt ook ineens zichtbaar zijn voor het grote publiek. Dit stelt hoge eisen aan jouw vaardigheden en vraagt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Je zult je bewust moeten zijn van het feit dat je voortdurend aanspreekbaar bent op je gedrag. Daarom neem je verantwoordelijkheid voor je gedrag en leg je daar zo nodig verantwoording over af.

Naast verantwoordelijkheid voor je eigen handelen verwachten we ook verantwoordelijkheid voor de integriteit van de AFM als geheel. Je kunt niet afzijdig zijn, maar steunt anderen bij het maken van de juiste afwegingen en spreekt hen zo nodig aan als er sprake is van niet integer gedrag.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Onze beslissingen moeten onafhankelijk en onpartijdig worden genomen en in lijn met de regelgeving die op de AFM van toepassing is. Je laat je dus niet leiden door eigenbelang of oneigenlijke motieven. Eigenbelang is bijvoorbeeld dat je persoonlijk voordeel hebt bij een beslissing die je als AFM'er neemt. Bij een oneigenlijk motief beslis je bijvoorbeeld op discriminerende gronden, of laat je je leiden door belangenverstrengeling.