Seminar Aflossings­vrije Hypotheken

Woensdagmiddag 5 februari 2020 organiseerden we het seminar over aflossingsvrije hypotheken. Wij waarderen het enorm dat u naar de AFM bent gekomen om hierover in gesprek te gaan.

In verschillende deelsessies zijn er vier verwachtingen van de AFM behandeld. In deze publicatie vindt u de belangrijkste take-aways van de presentatie en de deelsessies.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u altijd contact opnemen met ons via

aflossingsvrijehypotheken@afm.nl

Vriendelijke groet,

Het projectteam aflossingsvrije hypotheken


Welkomstwoord Jos Heuvelman

De take-aways van het seminar

Consumenten aan het woord


Publicatie van de Autoriteit Financiële Markten n.a.v. Seminar Aflossingsvrije Hypotheken, Amsterdam, 5 februari 2020