Oproep aan onder­nemingen: meld incidenten direct

Ondernemingen moeten incidenten melden die een bedreiging vormen voor hun integere bedrijfsvoering. De integriteit van financiële ondernemingen is namelijk cruciaal voor het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector. Zo riepen we beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen nog eens op om incidenten direct te melden.

Risico’s rond informatiebeveiliging

De digitalisering in de financiële sector neemt steeds verder toe. Bovendien zijn de risico’s rond informatiebeveiliging toegenomen door het vele thuiswerken dat we noodgedwongen moeten doen. Ook financiële ondernemingen kunnen dan te maken krijgen met incidenten. Denk aan een ongeautoriseerde toegang tot de ICT-infrastructuur, DDoS-aanvallen of de installatie van malware.

Integriteit van beleidsbepalers en medewerkers

Ook integriteit heeft onze aandacht. Het is belangrijk dat financiële ondernemingen voorkomen dat hun beleidsbepalers of medewerkers betrokken raken bij wetsovertredingen. Dat kan bijvoorbeeld belangenverstrengeling zijn of fiscale fraude, maar ook het feit dat een beleidsbepaler verdacht of vervolgd wordt voor een strafbaar feit. Doet zoiets zich voor? Dan moet een onderneming dat melden.

Wat verwachten wij van ondernemingen?

Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen moeten beleid hebben voor hoe zij omgaan met incidenten en hoe zij deze vastleggen. Daarnaast moeten zij maatregelen nemen bij een incident. Daarbij moeten zij zich richten op het beheersen van de risico’s en het voorkomen van herhaling. Ook moeten zij een registratie van incidenten bijhouden. Incidenten die een ernstige bedreiging vormen voor een integere bedrijfsvoering moeten zij direct bij ons melden.

Melden incidenten draagt bij aan goed werkende markt

Het melden van incidenten is belangrijk, zowel voor ons toezicht als voor financiële ondernemingen. Wij gebruiken de meldingen namelijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en zo proactief te kunnen reageren op signalen uit de sector. Uiteindelijk draagt het daarmee bij aan het vertrouwen dat mensen hebben in de financiële markten en ondernemingen.

Meer weten?

Deel deze pagina