AFM geeft antwoord

Welke maatregelen kan de AFM opleggen?

De AFM maakt gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Lees hieronder hoe wij te werk gaan.

Als een onderneming mogelijk de wet heeft overtreden, doen we altijd eerst grondig onderzoek. Als inderdaad een overtreding is begaan, bepalen we welke maatregel daar het beste bij past.

De AFM kan zware en minder zware maatregelen nemen. Een boete is bijvoorbeeld een zware maatregel. Het is ook mogelijk dat de AFM de zaak afdoet met een waarschuwingsbrief.

Gesprek of een brief

Vaak is het voldoende als wij een onderneming schriftelijk of mondeling waarschuwen dat zij in overtreding is. Wij vragen de onderneming vervolgens om aan te geven hoe zij aan de norm gaat voldoen en hoe zij voorkomt dat het in de toekomst gebeurt.

Last onder dwangsom

Als de overtreding voortduurt kunnen wij bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen. Een last moet ervoor zorgen dat de betrokken onderneming bijvoorbeeld een norm naleeft of stopt met een overtreding. Als de overtreder niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de last, wordt de dwangsom 'verbeurd’. Dit betekent dat de onderneming een bedrag (dwangsom) moet betalen.

Praktijkvoorbeeld: Onderneming X gaf op haar website aan dat zij beschikte over een vergunning van de AFM, terwijl dat niet zo was. Consumenten werden dus misleid. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd. In de last werd onderneming X gesommeerd haar activiteiten binnen drie werkdagen te staken en te stoppen met verstrekken van misleidende informatie. Voldeed zij niet aan het verzoek van de AFM, dan bedroeg de dwangsom €7.500 per kalenderdag zolang de activiteiten plaats vonden, met een maximum van € 75.000. Drie werkdagen later bleek X niet gestopt te zijn. Daarom moest de dwangsom betaald worden.

Op afm.nl vindt u meer informatie en tips:

Producten

Sluit pas een financieel product af als u echt begrijpt hoe het product in elkaar steekt. Het moet passen bij uw situatie. Hier vindt u onafhankelijke informatie over de belangrijkste financiële producten.

image

Waarschuwingen

Wees oplichters te slim af en doorzie de te mooie verhalen. Lees meer over de doortrapte werkwijze van oplichters. Bekijk hier ook voor welke ondernemingen de AFM en andere toezichthouders waarschuwen.

image

Advies

Wilt u een hypotheek, pensioen of ander financieel product afsluiten? Als u weinig kennis hebt, kan een financieel adviseur u helpen. Lees meer over het adviestraject en de kosten.

image

Deel deze pagina