Vragen en signalen januari tot en met juni 2019

Top 5 signalen

  • Opbouw vermogen
  • Financieren woning
  • Schadeverzekeringen
  • Geld lenen
  • Betalen

Top 5 vragen van professionals

  • Kostenmaatstaf en Wwft 2019
  • Personentoetsing
  • Vergunningsaanvraag
  • Vergunningswijziging
  • Toezichtkosten

Toelichting

De AFM heeft de eerste zes maanden van 2019 ruim 10.000 vragen beantwoord van consumenten en professionals over het toezicht en wet- en regelgeving. In deze periode hebben we ook meer dan 2700 signalen over mogelijke misstanden beoordeeld.

Welke vragen stellen consumenten?

De vragen zijn gevarieerd. Consumenten willen bijvoorbeeld weten of een partij een AFM-vergunning heeft of wat zij kunnen doen als een hypotheekverstrekker bij het oversluiten van de hypotheek onduidelijk is over de kosten. De AFM heeft ruim 1700 vragen ontvangen van consumenten.

Welke vragen hebben professionals?

We ontvingen ruim 8400 vragen over uiteenlopende onderwerpen zoals het aanmelden van een beleidsbepaler, het aanvragen van een vergunning of de interpretatie van wet- en regelgeving.

Signalen van consumenten en professionals

Iedere dag ontvangt de AFM een flink aantal signalen. Van januari tot en met juni 2019 in totaal 2752. In de 'Top 5 signalen' staan de onderwerpen waarover het meest gemeld is.

Deel deze pagina