Toezichtprioriteiten in 2022

De rol van de kapitaalmarkten bij de verduurzaming staat hoog op de agenda van Europese en nationale wetgevers. Ook in onze Agenda komt deze ontwikkeling duidelijk naar voren. Of het nou gaat om eerlijke beprijzing, geïntegreerde verslaggeving of transparantie richting consumenten en beleggers. Waar richt de AFM zich in haar toezicht vooral op in 2022?

In ons toezicht staan drie pijlers voorop:

  1. Ondernemingen moeten betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar stellen over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten
  2. Financiële instellingen moeten duurzaamheidsaspecten integreren in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen en hierover transparant zijn
  3. Consumenten worden adequaat geïnformeerd en geadviseerd over duurzaamheidsfactoren en daarmee een financieel product krijgen dat past bij hun behoefte

Kapitaalmarkten

Beleggers moeten weloverwogen beleggersbeslissingen kunnen nemen, ook als het gaat om duurzame beleggingen. Daarbij is het belangrijk dat aanbieders transparant zijn over de duurzaamheidseigenschappen van hun financiële producten. In 2022 willen we in ons toezicht op kapitaalmarkten bereiken dat marktpartijen zijn voorbereid op de naleving van duurzaamheidsregelgeving. Denk hierbij aan de CO2-emissiederivatenhandel, de ESG-benchmarks en duurzaamheidsinformatie in prospectussen. Ook leggen we nadruk op de transparantie over duurzaamheidsrisico’s bij beursgenoteerde ondernemingen.

Assetmanagement

Met zijn omvangrijk beheerd vermogen kan de assetmanagementsector een belangrijke rol vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Zo heeft de sector te maken met steeds meer beleggers die ‘duurzaam’ willen investeren. En met nieuwe wet- en regelgeving op basis waarvan assetmanagementpartijen transparant moeten zijn over hun duurzaamheidsdoelstellingen. Maar ook met op handen zijnde nieuwe wet- en regelgeving die duiding probeert te geven aan wat nou precies duurzaam is. Greenwashing moet worden voorkomen.

(Niet-)financiële verslaggeving

Op het terrein van verslaggeving neemt het belang van niet-financiële verslaggeving toe. De AFM maakt zich hard voor een goede verbinding, ook wel connectiviteit genoemd, tussen de financiële en de niet-financiële verslaggeving door ondernemingen. Beleggers zijn dan beter in staat de link te leggen tussen de niet-financiële prestaties en risico’s (sociaal, milieu, ethisch) en de impact hiervan op de toekomstige financiële prestaties van de onderneming. Niet-financiële informatie gaat niet alleen om het goede doen, maar ook om goed te rapporteren wát je doet en hoe dat effect heeft op de financiële positie, het milieu en klimaat en het toekomstige resultaat van de onderneming. En ook over bijvoorbeeld dilemma’s’ waar ondernemingen mee worstelen, zoals groei versus footprint.

Nieuwe regelgeving

2022 staat in het teken van het (verder) ontwikkelen van (Europese) initiatieven en het uitwerken en implementeren van al geïntroduceerde maatregelen, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de EU Taxonomie, het voorstel voor een EU Green Bonds Standard en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De verscheidenheid aan nieuwe regelgeving betekent dat niet alleen marktpartijen, maar ook toezichthouders in 2022 voor de uitdaging staan zich voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

Download AFM Agenda 2022

De AFM Agenda 2022 duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn voor het komende jaar.

image

Deel deze pagina