Transparantie over duurzaamheid

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Alle spelers op de kapitaalmarkt spelen daarbij een belangrijke rol. Voor de AFM is beschikbaarheid en kwaliteit van informatie een voorname prioriteit.

In gesprek met de sector

Onze toezichtagenda