In gesprek met de sector, beleggers en stakeholders

Begin 2022 organiseerde de AFM rondetafelbijeenkomsten in het kader van transparantie over duurzaamheid in financiële verslaggeving. CEO’s, CFO’s en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen, beleggersgroepen en andere stakeholders schoven daarbij aan. Zij gingen in gesprek over verslaggeving, keuzes maken en toezicht. We zetten enkele belangrijke take-aways op een rij.

Actie en urgentie

Ondernemingen zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van duurzaamheid en zijn hier mee bezig. De enorme urgentie en noodzaak tot snelheid van verandering ontbreekt nu nog. Alle partijen in de keten hebben een verantwoordelijkheid – doe nú al wat je zelf kunt doen.

Rol van beleggers

Beleggers vragen naar (transparantie over) duurzaamheid. Zij willen uiteraard nog steeds weten wat de financiële prestaties zijn, maar in toenemende mate ook welke impact een onderneming heeft op mens en maatschappij. Als onderneming kun je daar ook onderzoek naar doen. Wat willen beleggers precies weten? Wat heb je daarvoor nodig? Beleggers zullen in toenemende mate de duurzaamheidsagenda gaan sturen en om verandering vragen.

Niet wachten

Tegelijkertijd is het belangrijk dat ondernemingen niet wachten tot die eenduidige regelgeving er is. Het nú goed doen is beter én goedkoper dan uitstellen tot over een aantal jaar. Elk begin is daarbij moeilijk, maar daarna wordt het makkelijker, zeker zodra de sector geholpen wordt met eenduidige standaarden.

Meer nodig dan alleen transparantie

De transitie naar een duurzame samenleving bereiken we niet met alleen transparantie. Verandering komt tot stand door je eigen handelen en door een reële beprijzing van wat de CO2 uitstoot de samenleving kost. De vraag is wat het commitment van ondernemingen is naar de maatschappij.

Niet erbij, maar in alle bedrijfsprocessen

We zien dat er ondanks die welwillendheid nog een gebrek aan kennis is. Ondernemingen weten soms nog niet goed hoe zij dit kunnen vormgeven. Daarbij is het belangrijk dat ondernemingen dit niet zien als iets dat ze erbij doen. Duurzaamheid en transparantie daarover moeten onderdeel zijn van alle bedrijfsprocessen. Welke impact maak je nu als onderneming en welke impact wil je maken?

Wetgeving

Een belemmering in duurzaamheidsverslaggeving is een gebrek aan eenduidige standaarden. Daar wordt in Europa momenteel hard aan gewerkt. Welke methodieken gebruiken we straks en hoe kunnen we deze onderling vergelijken? Er is behoefte aan standaardisatie en harmonisatie van regels om goed en eenduidig over de werkelijke impact te kunnen rapporteren.

Rol van de AFM

Als toezichthouder kan de AFM als aanjager fungeren om de sector op de goede weg te helpen. Dus niet alleen als strenge scheidsrechter achteraf, die boetes en waarschuwing uitdeelt. Wij kunnen een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van het leerproces, informatie beschikbaar stellen en bemiddelen tussen maatschappij en financiële sector.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Deel deze pagina