'Samen een complexe puzzel leggen'

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid, in zowel de vraag naar financiële producten als in het aanbod. Net als de roep om transparantie aan ondernemingen over hun prestaties op dit gebied. Toch zien we dat ondernemingen nu nog te weinig relevante, betrouwbare en vergelijkbare niet-financiële informatie aanbieden.

Blik naar buiten

Dat is soms ook nog lastig. Niet-financiële informatie is vaak moeilijk kwantificeerbaar. Bovendien is het nog niet altijd helemaal duidelijk welke definities daarvoor worden gehanteerd. Dat wettelijke speelveld is nog volop in ontwikkeling. Maar met gezond verstand kun je zeker een goed begin maken. De maatschappelijke urgentie van klimaatverandering vraagt om daadkracht. Als onderneming moet je aangeven wat jouw impact is op milieu en maatschappij én hoe die aspecten jouw onderneming raken. Dat wordt de norm.

Verantwoordelijkheid nemen

Dat er te veel standaarden zijn, vindt iedereen. Maar we moeten wel ophouden met naar elkaar wijzen. Ondernemingen, aandeelhouders, beleggers, accountants, maatschappelijke organisaties, het publieke debat, wij als toezichthouder – we zijn allemaal onderdelen van een complexe puzzel. Iedereen kan wel zelf een stukje naar links of naar rechts schuiven, maar uiteindelijk moet er verbinding zijn tussen alle puzzelstukjes. Iedereen in de keten moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Verantwoordelijkheid nemen

Want de urgentie is groot en de nood om maatschappelijke impact te tonen neemt niet af. Alle spelers op de kapitaalmarkt (en daarbuiten) moeten daarom in beweging komen, ook als alles nog niet helemaal duidelijk is. Transparantie is natuurlijk een hulpmiddel, geen doel op zich. Het moet gaan om het échte verhaal van een onderneming, welke veranderingen zij voor ogen hebben en wat zij daaraan doen. Niet alleen woorden, maar daden.

Hanzo van Beusekom, bestuurder AFM

Deel deze pagina