Visie, onderzoeken en publicaties

De missie van de AFM raakt op verschillende manieren aan de duurzaamheidstransitie. Vanuit deze missie geven we invulling aan onze eigen rol hierin. Daartoe houden we toezicht, voeren we onderzoek uit en bieden we handvatten aan. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten blijft daarbij één van onze belangrijkste aandachtspunten.

Visie op duurzaamheid

Om de transitie naar een duurzame samenleving in goede banen te leiden, is vooral uit Europa veel regelgeving op komst. In onze visie op duurzaamheid geven we aan wat wij op dit vlak verwachten van marktpartijen en hoe wij hier toezicht op houden.

image

Duurzaamheid in Trendzicht 2022

Klimaatrisico’s stellen de samenleving voor ingrijpende keuzes met verstrekkende gevolgen voor onze economie. In Trendzicht, onze jaarlijkse publicatie waarin we trends analyseren die de financiële sector en het toezicht daarop beïnvloeden, blikten we daarop vooruit. Zo zien we dat de maatschappelijke druk op ondernemingen om te verduurzamen toeneemt en dat nieuwe regelgeving moet leiden tot betere informatie over de duurzaamheidsprestaties van financiële producten.

Onderzoek naar het gebruik van niet-financiële informatie

In 2021 brachten we een rapport uit naar het gebruik van niet-financiële informatie door institutionele beleggers en analisten. Hiddo van Kammen, manager toezicht op verslaggeving: ‘We zagen dat grote beleggers en analisten beperkt gebruikmaken van niet-financiële informatie. Bijvoorbeeld voor beleggingsbeslissingen. Ondernemingen stimuleerden dit ook te weinig met relevante en betrouwbare informatie. Zo konden zij duidelijker rapporteren over het effect van niet-financiële aspecten op toekomstige prestaties. Anderzijds hebben beleggers vooral aandacht voor de korte termijn en minder voor de invloed van niet-financiële aspecten op de lange termijn. Standaardisatie van niet-financiële verslaggeving en nieuwe regelgeving op dat gebied is een belangrijke stap voor het betere verslaggeving en gebruik van niet-financiële informatie.’

Onderzoek naar de implementatie van de SFDR

Eind 2021 publiceerden we ons onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. We keken vooral naar de naleving van regels over informatieverschaffing in het prospectus. Tanya Pieters-Gorissen, hoofd toezicht voor de vermogensbeheersector bij de AFM: ‘De informatie van beleggingsfondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken was vaak te algemeen. Beleggers kregen daardoor te weinig inzicht in waar ze in investeren. We deelden aandachtspunten die ondernemingen kunnen helpen om transparanter te zijn. Daar moet de sector mee aan de slag.’

Deel deze pagina