Hoe nu verder?

We houden risico-gebaseerd toezicht op de uitvoering van de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. In onze toezichtaanpak differentiëren we onder meer op basis van de inspanningen en resultaten van aanbieders. In het tweede kwartaal van 2021 delen wij, als dat voor u van toepassing is, wat de concrete invulling is van ons toezicht voor uw onderneming.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op via aflossingsvrijehypotheken@afm.nl


Publicatie van de Autoriteit Financiële Markten n.a.v. Webinar Aflossingsvrije Hypotheken 2021