Kwetsbare klanten

In de aanpak van aflossingsvrije hypotheken is van belang dat aanbieders inzicht hebben in welke (groepen) klanten een verhoogd risico lopen. Wij verwachten dat aanbieders het inzicht in hun portefeuille verrijken zodat zij in staat zijn om klanten die verhoogd risico lopen tijdig te detecteren.

Uit het onderzoek naar de financiële kwetsbaarheid van klanten met een aflossingsvrije hypotheek komt naar voren welke risico's klanten lopen op gedwongen woningverkoop aan het einde van de looptijd. Dit kan aanbieders helpen bij het verder verrijken van de data en het identificeren van kwetsbare klant(groepen).

Kwetsbare groepen

  • Lage inkomens: 55% huishoudens heeft na pensionering bruto inkomen ≤ €30.000

  • Consumptieve schulden: 50% huishoudens heeft deze; 2 op de 5 zelfs > €40.000

  • Alleenstaand: mogelijk oververtegenwoordigd vanwege gewijzigde privésituatie

  • Ondernemers: mogelijk onvolledig zicht op hun inkomen en inzetbaar vermogen

  • Hoge hypotheekschulden: in € en als % woningwaarde; vaker 100% aflossingsvrij

Publicatie van de Autoriteit Financiële Markten n.a.v. Webinar Aflossingsvrije Hypotheken 2021