Bestrijden van witwassen en terrorisme-financiering

Witwassen van geld en financiering van terrorisme vormen een ernstige bedreiging voor de economie van een land en kunnen de economische groei beïnvloeden.

Het ontbreken van een effectief anti-witwasregime dat aan internationale normen voldoet, kan nadelige effecten hebben voor zowel binnenlandse instellingen als de internationale handel.


Bovendien kunnen door de activiteiten van criminelen om de oorsprong van criminele opbrengsten te verhullen of legaal of crimineel geld te gebruiken voor terroristische doeleinden,

de soliditeit, integriteit en stabiliteit van de financiële sector en het vertrouwen in het financiële stelsel als geheel ernstig in gevaar worden gebracht.


Zowel het witwassen van geld als de financiering van terrorisme beïnvloeden de integriteit en reputatie van de financiële sector van een land als geheel en van individuele financiële en andere dienstverleners.

Wat is witwassen?

Wat is terrorismefinanciering?

Deel deze pagina