Kijkje in de keuken

Hoeveel vergunningen verleenden we in 2019 aan financiële dienstverleners?

Financiële dienstverleners moeten een vergunning van de AFM hebben om bepaalde financiële producten aan te bieden of daarin te adviseren of bemiddelen. Dat is bijvoorbeeld het adviseren en bemiddelen in verzekeringen of het aanbieden van krediet. In 2019 verleenden we 232 nieuwe vergunningen aan financiële dienstverleners. Dat is ongeveer evenveel als in 2018.

Als we een vergunning verlenen, publiceren wij dat in ons register. Daar staan dan ook de financiële producten en diensten waar de onderneming dan een vergunning voor heeft.

Top 3 producten

In 2019 vroegen ondernemingen voor deze producten het vaakst een vergunning aan in adviseren en bemiddelen: 1. Particuliere schadeverzekeringen, zoals een inboedelverzekeringen 2. Inkomensverzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering 3. Vermogen, zoals een overlijdensrisicoverzekering

Top 3 uitbreidingsaanvragen

Het komt regelmatig voor dat een financiële dienstverlener zijn bestaande vergunning wil uitbreiden met andere producten. In 2019 werd dat het vaakst aangevraagd voor: 1. Consumptief krediet 2. Inkomensverzekeringen 3. Hypothecair krediet

Dalende trend aantal financiële dienstverleners

Op 1 januari 2020 hadden in totaal 7.005 ondernemingen in Nederland een vergunning als financiële dienstverlener. De afgelopen jaren is er een licht dalende trend in het aantal vergunninghouders.

Door heel Nederland

In heel Nederland zijn financiële dienstverleners actief. De meeste bevinden zich in Zuid-Holland.

Deel deze pagina